Olje og fisk

Olje og fisk (1996)

Fritt etter Gude

Detaljer

  • År: 1996
  • Størrelse: 140 x 110 cm
  • Type: Olje på lerret
  • Utstilt: Galleri Amare, Stavanger 1996
  • Eierskap: NOPEF Norsk Olje- og Petrokjemisk Fagforbund