Rolf
Groven
Billedkunstner
77 år

 

Harald
Groven
44 år
Ding
Hui
Henry
Groven
8 år
Håkon
Groven
6 år
Sanna
Groven
(1993-2018)