Rolf
Groven
Billedkunstner
79 år

 

Harald
Groven
46 år
Ding
Hui
Henry
Groven
10 år
Håkon
Groven
8 år
Sanna
Groven
(1993-2018)