Norsk Nyromantikk

Norsk Nyromantikk (1972)

Også kalt "Willoch og Bratteli". Avduket på et festmøte i Studentersamfundet i Trondheim 1. mai 1972. Redaktørene i "nei-avisene" Dagbladet og Nationen nektet å presentere bildet. Kåre Willoch var da stortingsmann for Høyre og Trygve Bratteli var statsminister i Arbeiderpartiregjeringen. Maleriet ble stilt ut i norske byer på gater og torg sommeren 1972. Maleriets tilblivelseshistorie, og noen av reaksjonene er samlet på egen side. Bildet er brukt for å illustrere EF-striden på 70-tallet i flere historieverk. Både Aschehougs Norgeshistorie, Libæk/Stenersens engelskspråklige Norgeshistorie og Karsten Alnæs ettbinds Norgeshistorie har trykt bildet. Historikeren Edgeir Benum skriver f.eks om maleriet i en bildetekst i Aschehougs Norgeshistorie: " Rolf Grovens plakat spilte både på miljøødeleggelsene, på den nasjonale selvoppgivelsen, mange motstandere [av EF-medlemskap] tilla tilhengerne, og på det sikre politiske propagandamiddelet som lå i alliansen mellom Arbeiderpartiets ledelse og Høyre i EF-saken. " (bd.12 s.23) Reproduksjoner 43x57 cm. Opplag 20 000. Utsolgt.

Detaljer

  • År: 1972
  • Størrelse: 150 x 200 cm
  • Type: Olje på lerret
  • Utstilt: mange steder og i flere gallerier. Maleriet henger på Oslo Bymuseums utstilling "Søttitallet" som åpnet i 2018.
  • Eierskap: Tilhører kunstneren