Morten Ræder

Morten Ræder (2009)

Morten Ræder (1939-2012) var spesialist i gastrokirurgi. Fra 1982 var han overlege ved gastrokirurgisk avdeling og professor i kirurgisk patofysiologi tilknyttet Institutt for eksperimentell medisinsk forskning. Minneord i Tidsskriftet for Morten Ræder.

-

Detaljer

  • År: 2009
  • Størrelse: 100 x 120 cm
  • Type: Olje på lerret
  • Eierskap: Oslo Universitetssykehus