Madonna di Norvegia

Madonna di Norvegia (1980)

Bildet ble malt da Jomfru Marias møydom ble et hett tema i den norske åndsdebatten. Tragedier i den fattige del av verden og NATOs nye atomvåpen ble skjøvet i bakgrunnen. Groven fikk mange trusselbrev. Studenter ved Norsk Lærerakademi i Bergen startet en underskriftkampanje. 133 blivende lærere skrev under på at det må ropes et varsko mot usmakelig angrep på våre dogmer og nådegaver.

De som er portrettert: Biskop Erling Utnem, Gunnar Prestegård, Kåre Kristiansen, Jacob Jervell, en kvinnelig prest, doktor Tungesvik, Otto Hauglin, Carl Fr. Wisløff, Biskop Andreas Aarflot.

Fritt etter Rafaels Madonna di fogliano 1512

Reproduksjoner: 60 x 80 cm. Opplag 3000. Maleriet er ødelagt.

Detaljer

  • År: 1980
  • Størrelse: 135 x 170 cm
  • Type: Olje på lerret
  • Utstilt: Kunstnernes Hus 1980
  • Eierskap: Bildet er overmalt