En befaring

En befaring (1987)

1987 Befaring Mardalsfossen, Nesset kommune i Romsdalen. I 1970 startet utbygginging Mardølavassdraget. Dermed ble Nord-Europas høyeste fossefall, Mardalsfossen, borte. Dette medførte høylytte protester. Demonstrasjonene blir av mange regnet som starten på den moderne miljøvernbevegelse i Norge. I 1970 malte Groven det første Mardølabilde, senere har det blitt malt flere varianter av dette motivet.

Detaljer

  • År: 1987
  • Type: Olje på lerret
  • Utstilt: Jylland i Galleri Dronninglund.
  • Eierskap: Solgt i Danmark