<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 3e6e85d91c88c053307c7af8d8cff7b018b5ec3e Rolf Grovens nettgalleri Mennesker, Aktiviteter, Portretter Kropp, Kristendom, Kjønn Krig-Fred - Fattig-Rik Forfall, Fraflytting, EU Natur, miljø, klima Landskap, flora, fauna <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 3e6e85d91c88c053307c7af8d8cff7b018b5ec3e